S postupom času sme sa začali chovu týchto psov venovať profesionálne, v súčasnosti vlastníme už len psy s krvou z troch najlepších svetových línií - od R.Ropertza, T.- B.Streepra a E.Ellisa. Na tejto báze sa snažíme vytvoriť vlastnú líniu.