MVDr. Janka Blahušiaková - Veterinárna ambulancia Sučany, Stará hradská 431, Sučany.

Veterinárna ambulancia je zameraná na preventívnu medicínu, internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív spoločenských zvierat. Ponúkame možnosť výjazdu do vašej domácnosti a tiež pohotovostnú službu mimo ordinačných hodín.

Kontakt: 0904 860 511